Szikramentes?

  • 2019. december 13.

Szerviztevékenységünk során gyakran találkozunk olyan, elsősorban a műszaki mentések taktikájával kapcsolatos kérdésekkel, melyek az esetek többségében egyértelműen az eszközök kialakításával, műszaki sajátosságaival függnek össze.

A közelmúltban az egyik ilyen kérdés az volt, hogy a műszaki mentő készletekhez rendszeresített kézitápegységekkel az eszközöket robbanásbiztos kivitelűnek tekinthetjük-e.

Csak azokat az eszközöket tekinthetjük robbanásbiztosnak, melyek az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/34/EU irányelvének (ATEX- robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról) megfelelnek. Hazánkban a fenti irányelv hatályos átültető jogszabálya a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról. A rendelet szerint potenciálisan robbanásveszélyes környezet az a környezet, amely a helyi és használati feltételekből következően robbanásveszélyessé válhat.

A robbanásbiztos kivitelű eszközök tervezési irányelvei az integrált robbanásbiztosság három alappillérén nyugszanak. A gyártó intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy:

  1. elkerülhető legyen, hogy a berendezések vagy védelmi rendszerek maguk okozzanak vagy idézzenek elő robbanásveszélyes környezetet,
  2. megakadályozza a robbanásveszélyes környezet gyújtását, figyelembe véve minden villamos vagy nem-villamos gyújtóforrás természetét,
  3. abban az esetben, ha mindezek ellenére olyan robbanás keletkezne, amely közvetlen vagy közvetett hatással embereket, vagy anyagi javakat veszélybe sodorhatna, azonnal meg tudják fékezni vagy korlátozni a robbanási lángok és a robbanási nyomás hatósugarát a megfelelő biztonsági szintig.

A gyártó kötelessége minden robbanásbiztos kialakítású eszközön, védelmi rendszeren olvasható és letörölhetetlen módon jelölni –többek között- a specifikus robbanásvédelmi megjelölést, amelyet a berendezés alkalmazási csoportjának és kategóriájának a szimbóluma követ.

 

                                          1. ábra RB kivitelű eszközök szimbóluma Forrás: http://indufil.hu/atex

A Tűzoltáshoz és műszaki mentéshez használt, kettős működésű hidraulikus mentőeszközökről szóló MSZ EN 13204:2017 számú szabvány nem foglalkozik a robbanásvédelem műszaki, biztonságtechnikai kérdéseivel.

Az eszközök -függetlenül a zónabesorolásoktól- nincsenek vizsgálva, tanúsítva a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő használatra, erre utaló jelzés sem az eszközökön, sem a mellékelt dokumentációkon nincs feltüntetve.

 

                                                          2. ábra Robbanásvédelmi zónák

                   Forrás: https://www.petzl.com/US/en/Professional/Classification-of-ATEX-zones

Ettől függetlenül találkozunk olyan eseményekkel, amikor potenciálisan robbanásveszélyes környezetben kell használni az eszközöket. Ilyen lehet például egy szén-hidrogén vezeték haváriás elszorítása. Finomítós tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy ilyen esetekben mindig törekedni kell a veszélyek minimalizálására, mely valamely égést nem tápláló (inert) gáz/keverék alkalmazásával és/vagy vízzel való elárasztással, védősugár alkalmazásával a gázkoncentráció lokális csökkentésével és folyamatos gázkoncentráció méréssel valósítható meg.

Attól függetlenül, hogy a kézi működtetésű hidraulikus tápegységek (HTW 300/700/1800, és PA 04/09) sem robbanásbiztos kivitelűek, alkalmazásuk előnyt kell, hogy élvezzen a robbanómotoros vagy elektromos (és az akkumulátoros szerszámokat, tápegységeket is ide értem!) eszközökkel szemben.

További érdekesség, hogy a szerszámok működő elemeihez (forgácsoló él, szorító pofák, húzató láncok, csapszegek) alkalmazott anyagok általában nem szikramentes anyagból készülnek. Amennyiben így lenne, az eszközök élettartama jelentős mértékben rövidebb lenne, mivel a mechanikai tulajdonságaik rosszabbak.
Szikramentes anyagnak tekintjük az alumínium- bronz és a berillium- bronz ötvözeteket.

                                                           3. ábra Szikramentes villáskulcsok

        Forrás: http://szerszamblog.blogspot.com/2016/03/kulonleges-anyagu-szerszamok-2-szikra.html

A cikk nyitóképén és a lenti képen a Móri Önkormányzati Tűzoltóság műszaki mentése látható, mely során egy fűkaszálásnál megsérült gázvezetéket szorítottak el a Holmatro SP 4240 szerszám, egy HTW 700 ABU tápegység és egy 5 m-es tömlőpárból alkotott készlettel.

 

                                                   4. ábra Gázvezeták elszorítása Forrás: Mór ÖTP

Rövid összefoglalónk végén egy videót láthatnak, melyet egy kombiszerszám alkalmazásával készítettünk. Jól bizonyítja, és még jobban szemlélteti, hogy az eszköz NEM szikramentes.

A videó itt tekinthető meg.

Nem szikramentes

Mórocza Árpád

szervízmérnök